V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

Zhodlo sa na tom takmer 150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode. Počas troch dní v niekoľkých diskusných paneloch prezentovalo takmer 50 expertov z rôznych sektorov, či už štátnej a verejnej správy, podnikateľského alebo mimovládneho sektora svoje skúsenosti, myšlienky a projekty realizované v rámci rôznych oblastí cezhraničnej spolupráce.

Účastníci konferencie hľadali odpovede na dôležité otázky ovplyvňujúce budúcnosť rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, zamestnanosti, kultúry, športu, atd. Podľa nich úspech cezhraničnej spolupráce pozitívne ovplyvňuje vzájomná informovanosť všetkých subjektov participujúcich na cezhraničnej spolupráci a využívanie iniciatív či príkladov z ostatných regiónov. Dôležitý je najmä ľudský potenciál, jeho motivácia, zapájanie mladých ľudí a expertov v IT oblasti a pod. Závery konferencie budú po ich spracovaní zverejnené na stránke úradu vlády: www.eeagrants.sk .

Konferencie sa zúčastnili aj štátni tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Elsbeth Tronstad, gubernátor Zakarpatskej oblasti Gennady Moskal, veľvyslanci a diplomati viacerých krajín, zástupcovia rezortov, úradu vlády a ďalší vzácni hostia či experti z oblasti výskumu, školstva a rôznych iných inštitúcií.

V spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Národným inštitútom strategických štúdií v Užhorode, Nórskym Barentsovým sekretariátom a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj konferenciu zorganizoval Úrad vlády SR, ktorý je správcom Programu Cezhraničná spolupráca financovaného Nórskym finančným mechanizmom a štátnym rozpočtom SR, ktorého alokácia je takmer 16 miliónov eur. Vďaka programu sa aktuálne realizuje 19 z cca 40 rôznych projektov, s realizátormi niektorých z nich sa počas návštevy východného Slovenska stretli aj hostia z Nórskeho kráľovstva.

Úrad vlády SR – Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef