Pozvánka na podujatie

P O Z V Á N K A

na odborný informačný seminár

Európske zdroje 2014 – 2020 pre rozvoj regiónov

Miesto: zasadačka MÚ, Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Dátum: 25.11.2015, čas 9:30 – 11:30 hod.

Témy seminára:

– projektová podpora Programu rozvoja vidieka SR pre 2014 – 2020 a
– operačné programy Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre Slovensko.

Program seminára:

1. Projektová podpora Programu rozvoja vidieka SR pre 2014 – 2020;
Ing. Marta Martausová, Ekoslov Consulting, s.r.o., Prešov

2. Operačné programy Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre Slovensko;
Ing. Peter Malatinský, Spišská regionálna rozvojová agentúra, Sp. Nová Ves

3. Nenávratné finančné zdroje pre obce a mestá;
Ing. Peter Malatinský, Spišská regionálna rozvojová agentúra, Sp. Nová Ves

Pozvánka:   Podujatie_Pozvanka_ucastnici

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef