Program cezhraničnej spolupráce Pol’sko–Slovenská republika 2014-2020

Oprávnené programové územie budú na poľskej strane tvoriť: územné jednotky úrovne NUTS III (subregióny): krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky, a taktiež okres (powiat) Pszczyna v Sliezskom vojvodstve, okres (powiat) Rzeszów a samosprávna obec Rzeszów v Podkarpatskom vojvodstve, a okres (powiat) Myślenice v Malopoľskom vojvodstve.

Na slovenskej strane bude oprávnené územie zahŕňať: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

KONAJÚ SA VEREJNÉ KONZULTÁCIE NÁVRHU PROGRAMU PLSK 2014-2020

Konajú sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Už dnes sa zaregistrujte na konzultačnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 14. mája tohto roku v Nowom Targu. Potenciálnych prijímateľov budúceho Programu zároveň nabádame k tomu, aby sa zúčastnili na anketovom prieskume týkajúcom sa určenia aktivít plánovaných v rámci budúcej spolupráce.

Konajú sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 (Program PL-SK 2014-2020), ktoré budú trvať do 22. mája tohto roku. Cieľom konzultácií je zhromaždenie názorov a komentárov o smeroch podpory navrhovaných v rámci Programu.

V rámci verejných konzultácií:

– sú komentáre k návrhu Programu prijímané pomocou formulára na oznámenie komentárov;

14. mája tohto roku v Nowom Targu, v Podhalańskej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (Podhalanskej štátnej odbornej vysokej škole), ul. Kokoszków 71 sa uskutoční konzultačná konferencia;

– sa vykonáva anketový prieskum týkajúci sa určenia aktivít plánovaných v rámci budúcej spolupráce.

Na konzultáciách sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia a predovšetkým zástupcovia územných samospráv, sociálno-hospodárskych partnerov, vládnej správy, mimovládnych organizácií a akademických prostredí.

Ak sa s návrhom Programu 2014-2020 chcete bližšie oboznámiť, stiahnite si dokument nachádzajúci sa nižšie.

Komentáre k návrhu Programu

Ak chcete oznámiť komentáre týkajúce sa návrhu Programu, vyplňte príslušný formulár na oznamovanie komentárov nachádzajúci sa nižšie alebo sa zúčastnite na konzultačnej konferencii. Žiadame Vás, aby ste formulár vyplnili vo formáte DOC a odoslali elektronickou poštou na adresu: konsultacjeplsk@mir.gov.pl. Ako predmet e-mailu uveďte „verejné konzultácie návrhu Programu PL-SK 2014-2020”. Komentáre odoslané iným spôsobom budú automaticky odstránené z procesu preskúmavania.

Termín oznamovania komentárov sa končí 22. mája 2014.

Konzultačná konferencia

Ak sa chcete zúčastniť na konferencii, žiadame Vás, aby ste sa zaregistrovali on-line pomocou nižšie uvedeného odkazu. Počet miest je obmedzený. Rozhoduje poradie prihlásení. Počas konferencie je zabezpečené tlmočenie z/na poľský/slovenský jazyk.

Anketový prieskum

Srdečne pozývame potenciálnych poľských, a taktiež slovenských prijímateľov budúceho Programu, aby sa zúčastnili na anketovom prieskume týkajúcom sa určenia aktivít plánovaných v rámci cezhraničnej spolupráce v novej finančnej perspektíve Európskej únii 2014-2020. Cieľom prieskumu je získať znalosti o potenciálnych projektoch na jednotlivých oprávnených územiach, a taktiež o potenciáli na realizáciu spoločných predsavzatí na poľsko-slovenskom pohraničí v novom programovom období. Žiadame Vás, aby ste anketu vyplnili na pripojenom formulári dostupnom v on-line forme do 22. mája tohto roku.

Zváženie komentárov

O všetkých komentároch oznámených počas trvania konzultácií sa bude po ukončení konzultácií zvažovať pri prácach nad záverečnou verziou Programu pre roky 2014-2020. Správa z priebehu a výsledkov verejných konzultácií bude zverejnená na internetovej stránke www.ewt.gov.pl v priebehu 30 dní odo dňa ich ukončenia.

Stiahnuť súbory:

Popis: http://pl.plsk.eu/_img/_pictures/4714.gifNÁVRH PROGRAMU PL-SK 2014-2020 (1,21MB)

Popis: http://pl.plsk.eu/_img/_pictures/4714.gifPROGRAM KONZULTAČNEJ KONFERENCIE (323KB)

Popis: http://pl.plsk.eu/_img/_pictures/4719.jpgFORMULÁR KOMENTÁROV K NÁVRHU PROGRAMU (78,5KB)

Registrácia na konzultačnú konferenciu

                https://www.ewt.gov.pl/SK/Strony/rejestracja_SK.aspx

Zobraziť anketu týkajúcu sa plánovaných projektov:

https://ankieta.mir.gov.pl/index.php/126683

Prečítať si viac:

https://www.ewt.gov.pl/konfszkol/Strony/konsultacje_publiczne_PWT_PLSK_2014_2020.aspx

Zdroj info a viac na:   http://sk.plsk.eu/news/?lang_id=4&id_news=1461.

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef