4. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2014

V dňoch 29. apríla 2014 od 9.00 h do 18.00 h a 30. apríla 2014 od 9.00 h do 14.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, sa uskutoční 4. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2014 v spojení so 16. ročníkom medzinárodnej burzy práce – European Job Days 2014.

Organizátorom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľtrhu práce sa zúčastní Implementačná agentúra pre OP ZaSI spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Pavilóne M3. Zástupcovia riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Vám radi poskytnú informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, o možnostiach ako získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, aktuálnych výzvach a ponuke pracovných miest v rámci Národných projektov.

Zdroj info:  JOBexpo2014

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef