Všeobecné informácie

Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS

SARIO: Viete ako sa dostane tovar od Vášho  zahraničného dodávateľa na Váš sklad? Aký druh prepravy tovaru máte zvoliť? Aká dodacia podmienka je pre Váš obchod najvýhodnejšia? Nezmeškajte odborný seminár Exportnej akadémie v Banskej Bystrici s názvom Výhody a riziká aplikácie...

Online marketingové nástroje a ich využitie pri expanzii na zahraničné trhy

SARIO: Na seminári Exportnej akadémie sa získate informácie o efektívnom financovaní online kampaní, ako určiť správny rozpočet na kampaň, ale aj ako nastaviť cenu za produkt alebo službu. Naučíte sa pracovať s Vašimi súčasnými konverznými pomermi, vyhodnocovať ich a vypočujete...

Slovensko-cyperský podnikateľský workshop

SARIO: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) počas najbližších dní pre Vás pripravila tri atraktívne podujatia – workshop zameraný na obchodné príležitosti na Cypre a dva odborné semináre. V prípade Vášho záujmu sa zaregistrujte čo najskôr, kapacita týchto...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Coworking Akceleračného programu Priestor na kreovanie Vašich podnikateľských nápadov Staňte sa na 4 mesiace členom výnimočnej komunity, získajte nové kontakty a pracujte na nových podnikateľských projektoch aj vy. Slovak Business Agency, (ďalej len „SBA“) vyhlasuje Výzvu...

Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená

Termíny predkladania žiadostí na projekty 22.11.2017 – Projekty spojené s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 (Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018) 18.1.2018 –  Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu...

15. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Pätnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky....

Informácia pre žiadateľov k výzve DSV

MŠVVaŠ SR – Vážení žiadatelia, dávame vám do pozornosti informáciu o zrušení výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Informácia...

28. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifické ciele:  1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich...

ktualizácie výziev a nová verzia príručky pre žiadateľa z Integrovaného regionálneho operačného programu

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním...

Oznamy Tlačová beseda Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia po uzavretí druhého roka podpornej činnosti prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2018. Pri tejto príležitosti minister...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef