Všeobecné informácie

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku...

Projekty prevencie kriminality

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému “kybernetická bezpečnosť”. Projekty predložené do súťaže musia byť...

Erasmus – výzva k 3. predkladaciemu termínu

Program Erasmus + pre oblasť mládeže: v súvislosti s blížiacim sa 4. októbrom, ktorý je tretím a zároveň posledným predkladacím termínom žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2017, dávame v mene Národnej agentúry do pozornosti ciele a priority...

Ako sa rozdeľujú eurofondy – Akčný plán zvýšenia transparentnosti už na jeseň

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom webu https://www.itms2014.sk  zverejňuje dostupné údaje súvisiace s implementáciou eurofondov aktuálneho programového obdobia. To znamená, že tretím stranám sú sprístupnené dáta za operačné programy spravované...

V 14. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 525 poukážok

V 14. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 525 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 250 slnečných kolektorov, 182 tepelných čerpadiel a 93 kotlov...

Usmernenie č. 1 k 18. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 10. augusta 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 18. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú  na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované...

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018 Prílohy (dokumenty na stiahnutie): Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018 (pdf, 231.1 Kb, 173x)

Výzva Rybné hospodárstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila...

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

– Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov. – Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur. – Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja...

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Príručka sa vydáva s...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef