Územia disponibilné pre investorov

Píla, Slovinky

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_Pila Slovinky
Areál píly je súkromným vlastníctvom, nachádza sa na okraji obce. Existujúci charakter a rozmiestnenie stavieb je podmienené doterajším spracovaním dreva. Vhodný pre rozšírenie spracovania dreva, ktorého je v okolí dostatok, pre strojárenskú výrobu alebo pre výrobu betónových...

Priemyselný areál, Slovinky

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_PA Slovinky
Areál je súkromným vlastníctvom, nachádza sa na okraji obce. Pôvodné určenie na ťažbu kovov a súvisiace podporné technické činnosti určilo súčasný charakter a rozmiestnenie stavieb. Vhodný pre ťažšiu strojárenskú výrobu. Je možný predaj i prenájom objektov vcelku i po...

Logistický a priemyselný park, Spišský Hrhov

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_LPP Spis Hrhov
Areál je v súkromnom vlastníctve, nachádza sa medzi obcami Spišský Hrhov a Klčov. Možnosť výstavby objektov podľa vlastných projektov. Je vhodný pre domácich i zahraničných investorov, vyznačuje sa dobrou dopravnou infraštruktúrou na mestá Levoča, Spišská Nová Ves, Poprad,...

Hnedá priemyselná zóna, Slatvina

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_HPZ Slatvina
Areál je súkromným vlastníctvom, nachádza sa na okraji obce. Pôvodné určenie na chov hospodárskych zvierat určilo súčasný charakter a rozmiestnenie stavieb. Je možný predaj i prenájom objektov v celku i po častiach pre investorov s väzbami na blízkych i regionálnych odberateľov....

Hnedý priemyselný park, Krompachy

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_HPP Krompachy
Areál HPP je vo vlastníctve mesta, nachádza sa v jeho priemyselnej zóne. Štyri nové rekonštruované objekty sú vhodné pre výrobu väčších celkov  i pre drobnú ručnú alebo automatizovanú výrobu. Je vhodný pre domácich i zahraničných investorov, vyznačuje sa dobrou technickou...

Hnedá priemyselná zóna, Levoča

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_HPZ Levoca
Areál HPZ je vo vlastníctve mesta, nachádza sa na jeho okraji. Možnosť výstavby troch plánovaných hál. Je vhodný pre domácich i zahraničných investorov, vyznačuje sa dobrou technickou infraštruktúrou a blízkosťou diaľničného napojenia. Uzemia_disponibilne_pre_investorov_HPZ Levoca

Podnikateľský inkubátor, Spišská Nová Ves

Uzemia_disponibilne_pre_investorov_Podnik inkubator SNV
Poskytuje kancelárske a výrobné priestory, technickú infraštruktúru a vybrané služby začínajúcim malým podnikateľom tak, aby v priebehu počiatočnej fázy podnikania sa zvýšila ich šanca na podnikateľský úspech. Inkubačná doba je maximálne 3 roky. Uzemia_disponibilne_pre_investorov_Podnik...

Priemyselný park, Spišská Nová Ves

Priemyselny park SNV
Nachádza sa v priemyselno-obchodnej zóne mesta, je vhodný pre domácich i zahraničných investorov pre aktivity, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Je možné rozšírenie parku odkúpením neobsadených existujúcich výrobných hál alebo výstavbou nových hál na voľnom priestranstve...

Priemyselná zóna Podskala, Spišská Nová Ves

Podskala
Územie na okraji mesta je určené pre ďalší rozvoj priemyselných a výrobných investícií s možnosťou väzieb na výrobcov v meste a širšom regióne. V prípade vytvorenia významného počtu nových pracovných miest mesto ponúka dlhodobý prenájom pozemkov za symbolický poplatok. Uzemia_disponibilne_pre_investorov_Podskala_SNV

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef