Prírodné a kultúrne ciele regiónu

Provinčný, župný dom, Spišská Nová Ves

IMG_8592
V roku 1412 sa Spišská Nová Ves spoločne s ďalšími 15 spišskými mestami stala súčasťou tzv. spišského zálohu. Za pôžičku 37 000 kôp pražských grošov dal uhorský kráľ Žigmund Luxemburský poľskému kráľovi do zálohu 16 miest, 2 hrady a 13 dedín. Mestá boli spravované...

Klasicistický kaštieľ, Smižany

IMG_8365
Klasicistický kaštieľ spolu so svojou záhradou je pamiatkovo chránený, je to národná kultúrna pamiatka. História pamiatky siaha do 18. stor., keď pôvodný objekt slúžil ako sklady, prepriahacia stanica pre furmanov, byty pre úradníkov, neskôr ako soľný sklad (pre Spiš, Oravu a Liptov)...

Portál štôlne Rochus

IMG_9322
Počiatky baníctva, v spojitosti s ložiskami v okolí Rudnian, siahajú až do doby bronzovej (okolo roku 1700 pred n. l.). Priamy vzťah pravekých výrobcov bronzových predmetov k ložiskám medenej rudy pri Rudňanoch sa predpokladá v mladšej dobe bronzovej (r. 1000 – 1200 pred. n. l.)...

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Teplička

kostol Teplička_7
Pôvodne gotický jednoloďový kostol je z r. 1345. V roku 1775 bol zbarokizovaný a roku 1906 rozšírený o dve bočné lode. Presbytérium s rovným uzáverom je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, v 18. stor. loď zaklenuli pruskými klenbami. Na klenbách sú nástenné maľby z roku...

Pomník kpt. Jána Nálepku, Spišská Nová Ves

20160511_094208a
Pamätník (pomník) v meste Spišská Nová Ves je venovaný kapitánovi Jánovi Nálepkovi (kapitán Repkin). Pamiatka je venovaná jedinému Slovákovi, ktorý získal vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu za vojnové udalosti počas II. svetovej vojny, kde získal významné postavenie v boji proti...

Kamenná sýpka (Zemianska kúria so sýpkou), Odorín

IMG_5943a
Objekt pochádza zo začiatku 19. stor.  a bola postavená v neskoro barokovom štýle, mala obytnú i administratívnu časť, nad ktorými bola sýpka na obilie. Kedysi v nej býval správca odorínskeho majera, ktorý patril grófom Mariássyovcom z Markušoviec. V minulosti tu sídlil aj miestny...

Kostol sv. Mikuláša, Odorín

IMG_8880
Neskororománsky-ranogotický, farský, rímsko-katolický kostol bol postavený v 2. pol. 13 stor., niekedy okolo r. 1240. Stavba bola dokončená v r. 1270. Pôvodná jednoloďová sakrálna stavba získala zaklenutím lode na stredný pilier v pol. 15. stor. dvojloďovú dispozíciu. V 18. stor....

Kostol sv. Michala Archanjela, Markušovce

Markusovce kostol-4
Kostol sv. Michala Archanjela – je pôvodne neskororománsky, postavený na kopci v blízkosti Markušovského hradu. Spomína sa už v roku 1280. Hlavná loď bola postavená v prvej pol. 13. stor. Z pôvodnej stavby sa zachovala časť veže i obvodového muriva a západný portál. K pôvodnej...

Halštatské hradisko, Refúgium, Kartuziánsky kláštor Kláštorisko

IMG_8554
Ide o rozsiahlu zrúcaninu gotického kláštora kartuziánov na mieste refúgia z doby železnej a stredovekého hradu v lokalite Kláštorisko v Slovenskom raji na náhornej, ťažko prístupnej, planine. Doba vzniku je po roku 1299. Zasvätený bol sv. Jánovi krstiteľovi. Spišskí Nemci vybudovali...

Farský kostol Všetkých svätých, Letanovce

IMG_8401a
Pôvodne románsko-gotický rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých sa nachádza v centre obce. Jeho najstaršie časti pochádzajú z druhej pol. 13. stor. (pravdepodobne ale až v r. 1280). Pôvodný vzhľad si kostol nezachoval. Postavený bol na mieste kamennej gotickej veže. Kostol prešiel...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef