Prírodné a kultúrne ciele regiónu

Pillerovský kaštieľ, Krompachy

Kaštieľ Krompachy -05
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1727. V roku 1797 bol upravovaný a rozšírený. Je to jednopodlažná budova s tromi rizalitmi, prostredný z nich je empírový. Okná majú ušnicové šambrány a štukovú výzdobu. Letopočet 1727 je uvedený na tympanóne nad vstupom. Strecha je...

Vodná nádrž Klauzy v Slovenskom raji – Smižany

IMG_9426
Vodná nádrž Klauzy bola vybudovaná v roku 1781 na hornom toku potoka Biely potok. Slúžila pre potreby splavovania dreva pre obec Smižany až do r. 1950. Dĺžka úseku potoka (Tomášovská Belá) od nádrže po jeho ústie do rieky Hornád je asi 6 km. Majiteľom hrádze bola aj grófska rodina...

Kostol sv. Michala Archanjela, Spišské Tomášovce

Kostol Spiš Tomášovce -01
Pôvodne gotický kostol je  z prvej polovice 14. stor. Po roku 1846 bol klasicisticky prestavaný. Súčasný kostol nesie známky gotickej architektúry už len čiastočne a to najmä v interiéri. Interiér je pozoruhodný aj oltárom. Jednolodie je s rovným uzáverom presbytéria, obdĺžnou...

Tolerančný kostol evanjelickej cirkvi a.v., Spišská Nová Ves

Evanjelický kostol SNV -05
Základný kameň kostola bol položený dňa 29.marca 1790. Zborový dozorca Martin von Grϋnblath verejne prečítal listiny v ňom uložené – Rezolúciu Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady, ktorou bola stavba kostola povolená, a ďalšie listiny.   Riadením stavby bol poverený...

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Spišský Hrušov

Kostol Spiš Hrušov -01
Ranogotický kostol bol postavený začiatkom 14. stor. ako jednoloďový s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou. V 15. stor. bol po požiari opravovaný. V 16. stor.  bola k severnej stene pristavaná neskorogotická Kaplnku sv. Žofie.  V prvej pol. 18. stor. Bol nahradený...

Kostol sv. Juraja, Slovinky

Kostol Slovinky -04
Nachádza sa v centre obce Slovinky, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj Najstaršia písomná zmienka o chráme v Slovinkách pochádza zo zápisu kanonickej vizitácie z roku 1700. Uvádza sa v nej, že kostol v Nižných Slovinkách bol postavený pred 400 rokmi. Chrám je dlhý 44,4m, široký...

Medvedia jaskyňa – Spišské Tomášovce

Medvedia jaskyňa -4
Medvedia jaskyňa sa nachádza v katastri obce Spišské Tomášovce, na JV okraji planiny Glac. Jej vchod leží v nadmorskej výške 905 m. Doteraz bolo objavených a zdokumentovaných 497 m jaskynných priestorov s vertikálnym rozpätím 30 m. Jaskyňu objavil 27. októbra 1952 Viktor Pleva. Predstavuje...

Francúzsky park, Markušovce

IMG_9349
Park je súčasťou renesančného Maryássyovského kaštieľa z roku 1643.  Okolie kaštieľa a letohrádku Dardanely je upravené na francúzsky park podľa návrhu neznámeho záhradného architekta v druhej polovici 18. storočia za Wolfganga – Farkaša Mariássyho. Tvoria ho tri terasy prepojené...

Banícka zvonica, Rudňany

Rudňany Banícka zvonica -6
Drevená hrazdená zvonica pri kostole Sv. Klimenta Rímskeho v Rudňanoch (predtým Koterbachy) predstavuje drobnú sakrálnu stavbu. Zvony neboli umiestnené na veži kostola, nakoľko táto je drevená a rozkývanie zvonov mohlo narušiť jej stabilitu. Zvonica pochádza z roku 1946, stavali ju...

Šarkanova diera

IMG_8622
 Jaskyňa Šarkanova diera, ktorá je dlhá 177 m, vznikla ako riečna jaskyňa pozdĺž puklín vo svetlých triasových vápencoch. Pôvod jaskyne súvisí s potokom Jordaň, nachádzajúcim sa 30 m nižšie pod jaskyňou. Pozostáva z Pastierskej chodby, vysokého Archeologického dómu, ktorý cez...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef