Inštitúcie (CKO, RO, SORO, Úrad vlády, ministerstvá)

Vláda SR dnes na 36 schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné dôležité materiály:

pod bodom:1 Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 pod bodom 7 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších...

Slovenské inštitúcie

Rada vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť:         http://www.radavladylp.gov.sk/     

     

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef