Podujatia

Európske zdroje 2014 – 2020 pre rozvoj regiónov

IMG_9412
Dňa 18.11.2016 sa v čase od 08:. do 11:00 uskutočnilo informačné podujatie pre žiakov a pracovníkov Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 1 v Spišskej novej Vsi s témou Európske zdroje programovacieho obdobia 2014-2020 pre rozvoj regiónov. Témy seminára: – projektová podpora...

Obce môžu nahlásiť svoje REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

Slovensko v tomto roku navštívilo len za prvých 9 mesiacov 3,3 milióna turistov čo bolo o 14 % viac než v minulom roku a v návštevnosti sme prekonali tiež rekordný rok 2008. (zdroj: SACR). Záujem o poznávanie Slovenska teda rastie a zvýšený záujem o Slovensko je určite najvhodnejším...

Pozvánka na podujatie

P O Z V Á N K A na odborný informačný seminár Európske zdroje 2014 – 2020 pre rozvoj regiónov Miesto: zasadačka MÚ, Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves Dátum: 25.11.2015, čas 9:30 – 11:30 hod. Témy seminára: – projektová podpora Programu rozvoja vidieka SR pre...

Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi

Pozvánka na podujatie: Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi 4. september 2015,  10:00 – 13.00 Reduta, koncertná sála. Pozvánka: Deň EÚ v SNV

PHSR obce, metodika PHSR v kontexte zákona č. 309/2014

Dňa 16.12.2014 sa v Spišských Tomášovciach uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov ZMOSpiša. Spišská regionálna rozvojová agentúra si pripravila k tejto príležitosti odborný seminár na tému Zákon č. 309/2014. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o...

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, sa bude hovoriť na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020, ktorá sa uskutoční 9. a 10. 12....

Európa 2020 – stratégia rastu EÚ – seminár pre študentov SOŠ ekonomickej

Dňa 28.10.2014 sa na Strednej odbornej škole ekonomickej v Spišskej Novej Vsi uskutočnil  seminár pre žiakov školy na tému Európa 2020 – stratégia rastu EÚ. Seminár sa uskutočnil pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka (86 žiakov a 2 učitelia) v čase od 10:30 – 12:30. Obsahom...

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). Termín a miesta konania seminára 10. 11. 2014 – Bratislava    ...

Program cezhraničnej spolupráce Pol’sko–Slovenská republika 2014-2020

Oprávnené programové územie budú na poľskej strane tvoriť: územné jednotky úrovne NUTS III (subregióny): krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky, a taktiež okres (powiat) Pszczyna v Sliezskom vojvodstve, okres (powiat) Rzeszów a samosprávna obec Rzeszów v Podkarpatskom...

Tlačová konferencia 17.2. zrušená!!!

Európsky kontaktný bod: Dovoľte, aby sme Vás informovali o zrušení tlačovej konferencie k novému programu “Európa pre občanov 2014-2020,” ktorá sa mala konať 17. 2. 2014 o 10 hod. v Dome Európy na Palisádoch 29 v Bratislave. Termín schválenia nového programu bol totiž opätovne...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef