Knižnica

Štatistické publikácie

EÚ fakty a čísla Základné údaje o EÚ Základné údaje o EÚ_leták

Vzdelávanie

Európa_Sprievodná príručka pre učiteľov k informačnej brožúre pre mladých Preklady a viacjazyčnosť erasmus-plus-programme-guide_en_27_02_2014

Eurofound – publikácie

Ekologizácia priemyselných odvetví v EÚ_predvídanie a riadenie vplyvu na kvantitu a kvalitu pracovných miest Employment polarisation and job quality in the crisis_EN ERM quarterly_EN Eurofound yearbook 2012_Living and working in Europe FOCUS – The future of Europe’s labour market 2012_EN Kvalita...

EÚ a svet

europe_web_427141
Činnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Enlargement_Rozšírenie európskych hodnôt a noriem do viacerých krajín_EN Humanitárna pomoc a civilná ochrana Migrácia a azyl Pracovné vzťahy v Európe v roku 2012 Vitaj, CHORVÁTSKO!_EN

Ekonomika a hospodárska súťaž

tozsdekep1
Balík opatrení pre zamestnanosť mládeže – Odrazový mostík k vašej pracovnej budúcnosti Na pravidlách záleží Voľný pohyb tovaru_Príručka pre uplatňovanie ustanovení zmluvy upravujúcich voľný pohyb tovaru

Činnost EÚ

eurozona
Európa a vy – Stručný prehľad úspechov EÚ Hlavné návrhy Európskej komisie Kľúčové publikácie EU Poslanci EP za SR Príručka riadneho legislatívneho postupu 2011 Všeobecná správa o činnosti EÚ Základné práva, výzvy a úspechy v roku 2012

      Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef