Správy, Aktuality

Zmena termínu hodnotiacich kôl na komunitné centrá

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 16.01.2018. Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok...

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC421-2017-30 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie...

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC421-2017-30 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 12. októbra 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie...

SARIO – Slovenská kooperačná burza v Košiciach

Už ste zaregistrovaný na Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá sa uskutoční  30. októbra  2017 v Košiciach ? Nezmeškajte najvýznamnejšie kooperačné podujatie v tomto regióne a zaregistrujte sa ešte dnes! Pozrite si profily 162 firiem — Vašich potenciálnych obchodných partnerov zo...

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017. Indikatívny harmonogram výziev na január 2017 – december 2017, verzia 4.0 – MŠVVaŠ...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017 verzia 5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 3. 10. 2017 zverejnili na webovom sídle www.op-kzp.sk aktualizovaný Indikatívny harmonogram na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPVAI-MH/DP/2017/4.1.1.-07

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku...

Využívanie prínosov globalizácie: regióny môžu využiť podporu EÚ na vybudovanie odolných ekonomík

Regióny majú dnes možnosť prihlásiť sa do dvoch pilotných projektov Komisie. Ak budú vybrané, môžu využiť cielenú finančnú a poradenskú pomoc EÚ, aby pretransformovali svoju ekonomiku a zmodernizovali svoje priemyselné odvetvia. Komisia v júli 2017 predstavila dva pilotné projekty....

Na výskum a inovácie pôjde z eurofondov menej

TASR:   Vláda odsúhlasila zmenu operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020. Celková alokácia sa tak zníži o 35,7 milióna eur. Dôvodom je rozhodnutie Európskej komisie o znížení finančnej obálky SR pre politiku súdržnosti pre dobré ekonomické výsledky...

ÚPPVII vyhlasuje 2.kolo na predkladanie žiadostí o partnerstvo

rad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) vyhlasuje 2.kolo na predkladanie žiadostí o partnerstvo. Je to ponuka partnerstva v rámci vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11. S cieľom podporiť väčší počet vysokých škôl, ponuka platí pre...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef