Ostatné

Gesto pre mesto – hlasovanie

Hlasujte do 30. júna 2017 za projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti podpory vzdelávania, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €. Zdroj: https://www.gestopremesto.sk/

Ako využiť eurofondy a zlepšiť postavenie malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike? IDEA HACK odpovie

Pozývame Vás na prezentáciu najlepších tém, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou dopytových výziev vyhlasovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegriniho, dňa 13.06.2017 (utorok)...

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z....

SARIO: obchodné príležitosti – Brazília, Nigéria a Čína

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s partnermi, pre Vás pripravila 3 zaujímavé podujatia venované perspektívnym trhom — Brazílii, Nigérii a seminár Proexportnej akadémie SARIO Obchodovanie s Čínou. Business Breakfast Brazília — Obchodné a investičné...

SARIO – správy

SARIO: EKONOMICKÉ SPRÁVY INVESTÍCIE Na Slovensko aktuálne smeruje vysoký objem zahraničných investícií od firiem, ako sú Jaguar Land Rover alebo Amazon. Problémom je však regionálna majetková nerovnosť medzi prosperujúcimi západnými regiónmi a východom, uviedol v rozhovore pre...

Malí a začínajúci farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy a do medzirezortného pripomienkového konania predkladá návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (140/2014 Z. z.), v ktorom...

PREZENTÁCIE A FOTOGRAFIE z info dní k prevádzkovým grantom EpO v Žiline a Bratislave

EKB Slovensko uverejňuje prezentáciu a fotografie z informačných dní k prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov, ktoré sa uskutočnili v Žiline (30.5.2017) a Bratislave (31.5.2017). Účastníkom oboch podujatí v Žiline a v Bratislave EKB Slovensko ešte raz veľmi pekne ďakuje...

MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal publikáciu pod názvom: MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020. Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť mestám a obciam stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov...

Výzvy na predkladanie žiadostí k septembrovej uzávierke sú otvorené (Európa pre občanov):

Výzvy septembrovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami sú od 31.5.2017 otvorené. Viac na: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en   alebo v programovej príručke v slovenskom jazyku: http://bit.ly/2s7M7pO   Zdroj:   http://bit.ly/2rAMxC2  

Výzva na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov

Vláda Slovenskej republiky si dala za cieľ v tomto volebnom období zaviesť systém kalkulácie úplných nákladov činností verejných vysokých škôl s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť využívania zdrojov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef