Ostatné

POZVÁNKA A REGISTRÁCIA: Prevádzkové granty programu Európa pre občanov

Dátum: 18. máj 2017 15:00 do: 31. máj 2017 14:00 Lokalita: Banská Bystrica (18.5.), Košice (24.5.), Žilina (30.5.) a Bratislava (31.5.) Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko a Creative Europe Desk Slovakia   Zdroj:   http://www.europapreobcanov.sk/index.php/kalendar/39/2177-POZVaNKA-A-REGISTRaCIA-Prevadzkove-granty-programu-Europa-pre-obcanov/

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Oprávnení žiadatelia: – orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy – samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia – mimovládna organizácia – nezisková organizácia – občianske...

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé,...

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017)

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy...

Seminár: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

Dátum: 16.03.2016 Organizátor: Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO. Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti,...

Rokovanie Vlády SR

Vláda SR prerokovala   Správu o realizácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2015 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26401

Info SARIO – Pozvánka na seminár

Prijmite pozvanie a zaregistrujte sa na odborný seminár Proexportnej akadémie SARIO s názvom Projekty rozvojovej pomoci — Etiópia, Keňa. Seminár, na ktorom Vám predstavíme obchodné príležitosti v rámci projektov rozvojovej pomoci Slovak Aid a perspektívy podnikania v týchto teritóriách...

Verejné konzultácie a hodnotenie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti Názov Otvorená verejná konzultácia na účely hodnotenia Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) v polovici trvania Oblasť(ti) politiky Zamestnanosť a sociálne záležitosti, rovnaké príležitosti, spravodlivosť...

Elektronické schránky sa zlepšia. Ako konkrétne, o tom môžete rozhodnúť aj vy

Vyššia prívetivosť, nové funkcionality a jednoduchší prístup. To všetko čaká používateľov elektronických schránok, do ktorých bude štát firmám od 1. júla 2017 doručovať úradné rozhodnutia. K pripravovaným zmenám sa však bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť a používatelia....

Vláda SR na dnešnej 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

pod bodom 4: Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef