Nadácie

Vďaka komunitnému programu podporí Nadácia Orange 49 projektov

V tomto roku aktívni ľudia z celého Slovenska zaslali do grantového programu Spojme sa pre dobrú vec celkovo 360 projektov. Formálne podmienky uchádzania sa o grant splnilo 343 z nich. O podporených projektoch rozhodovala odborná komisia zložená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja...

Grantový program Férovej Nadácie

ÚVOD Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana...

Nadácia Tatra banky. Viac umenia – Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú...

Výsledky grantového programu Obce bližšie k vám 2017

V rámci 5. ročníka grantového programu Obce bližšie k vám 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila granty 29 projektom v celkovej výške 100 000 eur. Z celkového počtu 123 prijatých žiadostí bolo 100 oprávnených. Hodnotiaca komisia vybrala na základe kritérií stanovených v grantovej...

Budúcnosť aj s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu,...

Menu pre zmenu 2017/18

Grantový program pre školské projekty Menu pre zmenu 2017/18 Cieľ Cieľom grantového programu “Menu pre zmenu” je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín. Potraviny, ktoré konzumujeme, nepôsobia len na náš...

Nadácia Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program “Vy rozhodujete, my pomáhame”. Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu...

HOSŤUJÚCI PROFESOR 2017

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017 Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na: Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky...

Nemčina do materských škôl

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti. Podporené projekty získajú: Školenie pre učiteľov/ky, Sadu...

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Ciele grantového programu: Podporiť...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef