Nadácie

Nadácia Poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór

Oprávnení žiadatelia: aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky), školy, škôlky, samosprávy (obce, mestá), kultúrne inštitúcie. Oblasti podpory – podprogramy: Spoznaj svoj...

Nadácia Volkswagen: Náučné chodníky

Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode. Oprávnení žiadatelia:...

Nadácia Tatra banky – Vedieť viac

Nadácia Tatra banky –   Vedieť viac: Po desiatykrát podporíme projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov, odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory z Fondu LIENKA POMOCI

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň 2016 organizovala 7. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Dlhodobé ciele kampane sú ambiciózne: upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky...

Nadácia SPP – Opora 2017

 Prihláste svoj projekt do nového ročníka programu. Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Termín uzávierky...

Program Business Idea očakáva projekty do 25. apríla 2017

Nadácia Tatra banky otvára už po siedmykrát grantový program Business Idea, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov. Uzávierka predkladania žiadostí 25. apríla 2017 do...

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory...

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach: – vzdelávanie, – sociálna pomoc a zdravie, – ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť, – kultúra, –...

Výzva Máme radi východ otvorená!

Karpatská nadácia otvorila 7. grantovú výzvu MÁME RADI VÝCHOD. Celkovou sumou 10 100 EUR podporí projekty zamerané na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti na východnom Slovensku Mimovládne neziskové organizácie so sídlom v košickom...

Nadácia ESET – predĺženie termínu podávania žiadostí o finančnú podporu

Nadácia ESET sa z organizačných dôvodov rozhodla predĺžiť termín podávania žiadostí o finančnú podporu projektov. Aktualizovaný termín na podávanie žiadostí je 23. február 2017, výsledky zverejníme začiatkom marca 2017.   Zdroj:    http://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html.

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef