Nadácie

Gesto pre mesto – Podpora a rozvoj telesnej kultúry

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ: deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú, deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca, organizovanie...

Gesto pre mesto – Zachovanie kultúrnych hodnôt

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ: organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia, prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite, materiálno-technické vybavenie,...

Nadácia Volkswagen – ZELENÉ VZDELÁVANIE

Ciele grantového programu: Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí...

Nadácia Volkswagen Slovakia: PODPORILI SME AŽ 65 PROJEKTOV!

Dňa 15.6.2017 zasadala Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a z celkového počtu 61 zaregistrovaných projektov schválila 60 projektov v rámci druhého kola grantového programu “Projekty zamestnancov”, ktoré podporí sumou takmer 60.000 Euro. Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci...

Podpora vzdelania, ochrana zdravia a charita, ostatné filantropické projekty

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o. Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov bude v nasledujúcom 3. kvartáli 2017 dňa 18.septembra 2017. Podľa tu zverejneného procesu prerozdeľuje finančné prostriedky...

Gesto pre mesto – hlasovanie

Hlasujte do 30. júna 2017 za projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti podpory vzdelávania, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €. Zdroj: https://www.gestopremesto.sk/

Rozhýbeme región

Karpatská nadácia rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o finančnú podporu 2000 Eur z Fondu Karpatskej...

Vďaka komunitnému programu podporí Nadácia Orange 49 projektov

V tomto roku aktívni ľudia z celého Slovenska zaslali do grantového programu Spojme sa pre dobrú vec celkovo 360 projektov. Formálne podmienky uchádzania sa o grant splnilo 343 z nich. O podporených projektoch rozhodovala odborná komisia zložená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja...

Grantový program Férovej Nadácie

ÚVOD Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana...

Nadácia Tatra banky. Viac umenia – Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef