Nadácie

Nadácia Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program “Vy rozhodujete, my pomáhame”. Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu...

HOSŤUJÚCI PROFESOR 2017

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017 Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na: Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky...

Nemčina do materských škôl

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti. Podporené projekty získajú: Školenie pre učiteľov/ky, Sadu...

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku. Ciele grantového programu: Podporiť...

Technika hrou od základných škôl

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Základným...

Nadácia Slovenského olympijského výboru – Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc...

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Uzávierka: 2. jún 2017 Maximálna výška grantu: 2 000 eur Prostredníctvom grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporí Nadácia Volskwagen Slovakia projekty, ktorých zámerom je skvalitnenie vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či profesionálnych...

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska. Upozornenie: – Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom...

Vyhlasujeme grantový program Spojme sa pre dobrú vec

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší. Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných...

Nadácia Poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór

Oprávnení žiadatelia: aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky), školy, škôlky, samosprávy (obce, mestá), kultúrne inštitúcie. Oblasti podpory – podprogramy: Spoznaj svoj...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef