Dotačné systémy – ŠR

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS

Slovak Business Agency: Poďte s nami na medzinárodné alebo domáce podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy. Do výzvy sa môžete zapojiť už od 23. 09. 2017 Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej...

Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva

Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2018-2019. Cieľom výzvy je vytvoriť novú optimálnu sieť so zvýšeným...

Zrušenie výzvy – Podpora rozvoja športu na rok 2017 (Úrad vlády SR)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („zákon“) v nadväznosti...

Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach: – C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, bolo rozšírené oprávnené obdobie...

Prvá výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorého vznik odsúhlasila NR SR na základe návrhu vládneho zákona v máji tohto roku, uverejnil prvú výzvu na registráciu organizácií národnostných menšín (http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/). Organizácie sa môžu zaregistrovať do...

V 14. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 525 poukážok

V 14. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 525 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 250 slnečných kolektorov, 182 tepelných čerpadiel a 93 kotlov...

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018 Prílohy (dokumenty na stiahnutie): Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018 (pdf, 231.1 Kb, 173x)

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

– Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov. – Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur. – Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja...

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Pre čo najefektívnejšiu prípravu žiadostí sme pripravili Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorá žiadateľom vysvetlí a pomôže čo najsprávnejšie vyplniť žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Príručka sa vydáva s...

Výzva na telocvične – zmena podmienok výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef