Dotačné systémy – ŠR

Envirofond – rozhodnutie o poskytnutí FP

Rozhodnuté žiadosti: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR: http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute

Výzva Slovensko – Francúzsko 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike. Stav: Otvorená Dátum otvorenia: 4. 2017 Dátum a čas uzavretia: 6. 2017, 12:00 Zostávajúci čas 72...

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na podporu rozvoja detského a mládežníckeho športu

Dňa  31. marca 2017 vyhlásil Úrad vlády SR  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 a zverejnil ju na svojom webovom sídle. Cieľom dotačného programu je podpora rozvoja športu, najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu...

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €. Prioritne budú podporené...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka....

Enviro fond: Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

Enviro fond: Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špecifikácia a formulár žiadosti. Bližšie...

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie. „Nie každý dom musí byť z tehál, či betónu. Drevo, ktoré na Slovensku vyrastie, musí byť na Slovensku aj využité. Tak, aby pracovné...

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý 22. februára 2017...

Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované...

Fond na podporu umenia: Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 – aktuálne znenie

Úpravy v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017. Zmeny sa týkajú podprogramov: 1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef