Dotačné systémy – ŠR

Výzva č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Fond na podporu umenia vyhlásil dňa 22.9.2017 Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre podprogramy: – 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, – 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení, – 1.1.5 Medzinárodné...

15. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Pätnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky....

Oznamy Tlačová beseda Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia po uzavretí druhého roka podpornej činnosti prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2018. Pri tejto príležitosti minister...

Program obnovy dediny 2018

Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2018, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou...

Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva č. 2017/02

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 (ďalej len „ministerstvo”), podľa § 2 ods. 2 výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis)

Slovak Business Agency: Získajte experta, ktorý Vám pomôže s úspešnou realizáciou Vášho nápadu. Výzva Komponentu 2 iniciatívy Startup Sharks (ďalej len „Startup sea“) je otvorená. Váš expert Vám poradí, ako sa stať žralokom vo vlnách biznisu. Do výzvy sa môžete zapojiť...

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS

Slovak Business Agency: Poďte s nami na medzinárodné alebo domáce podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy. Do výzvy sa môžete zapojiť už od 23. 09. 2017 Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej...

Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva

Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2018-2019. Cieľom výzvy je vytvoriť novú optimálnu sieť so zvýšeným...

Zrušenie výzvy – Podpora rozvoja športu na rok 2017 (Úrad vlády SR)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („zákon“) v nadväznosti...

Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach: – C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, bolo rozšírené oprávnené obdobie...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef