Európska komisia

Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená

Termíny predkladania žiadostí na projekty 22.11.2017 – Projekty spojené s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018 (Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018) 18.1.2018 –  Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu...

Európska komisia – Podprogram MEDIA Výzva na Podporu na rozvoj obsahu samotných projektov

Výzva je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1295/2013 z 11.decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 – 2020) a na jeho korigende z 27.6.2014 V rámci konkrétneho cieľa zvyšovať potenciál európskeho  audiovizuálneho odvetvia tak, aby...

Európska komisia a EACEA – Výzva EACEA 35/2017 na podporu spolupráce k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Výzva na predkladanie projektov spolupráce relevantné k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018 kategórie 3, podľa nariadenia No 1295/2013 EP a ER z 11.12.2013 pre Program Kreatívna Európa pre 2014-2020 a násled. dokumentov (corrigendum z 27.6.2014). Viac na, zatiaľ v eng:    https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

Európsky komisia a EACEA – Výzva na podporu projektov európskej spolupráce 2018

Projekty kategórie 1 – malé projekty spolupráce a Projekty kategórie 2 – stredne veľké projekty spolupráce, podľa nariadenia No 1295/2013 EP a ER z 11.12.2013 pre Program Kreatívna Európa pre 2014-2020 a násled. dokumentov (corrigendum z 27.6.2014). Viac na, zatiaľ v eng:   ...

CPH:FORUM 2018 – výzva na prihlasovanie!

CPH:FORUM sa koná počas CPH:DOX v termíne od 21-22. marca 2018, a predstaví viac ako 30 medzinárodných projektov v rôznych fázach vývoja a produkcie. Podujatie je venované kreatívnych a vizuálne silným projektom, ktoré spája s medzinárodnými profesionálnmi, ktorí sa venujú non-fiction,...

online nástroje pomáhajú financovať dokumenty

EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK END Financing Guide, the EDN Co-Production Guide a mnohé ďalšie nástroje ponúka European Documentary Network (EDN) online na získavanie financovania. EDN INFO VIDEO: • The EDN Financing Guide • The EDN Co-Production Guide • The EDN Online Environment / Online...

Program na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme – SRSP)

Európska komisia v marci 2017 zahájila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020. Hlavným koordinátorom za Slovenskú republiku je odbor európskych politík na sekcii medzinárodných vzťahov MF SR. Všeobecným cieľom Programu je prispieť k inštitucionálnym, administratívnym...

Program LIFE – výzva EK na predkladanie žiadostí o grant

Program LIFE je komunitárnym programom Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy so zameraním na nasledovné prioritné oblasti: Podprogram Životné prostredie – zahŕňa 3 prioritné oblasti: životné prostredie a efektívne využívanie...

Európske platformy 2017 – výzva

Platformy sú zamerané na podporu a prezentáciu európskych tvorcov, zvlášť mladých talentov. Je to tretia a posledná výzva v tejto kategórii v rámci programu Kreatívna Európa. Viac na:     http://www.cedslovakia.eu/clanky/vysledky-vyzva-europske-platformy-2017

Program Európa pre občanov 2014 – 2020 – výzva

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA-33/2017 Program Európa pre občanov 2014 – 2020 Prevádzkové granty – Štrukturálna podpora pre európske think-tanky a pre organizácie občianskej spoločnosti na európskej úrovni (2017/C 282/05) Úradný vestník EÚ:    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/282/05&from=EN...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef