Erazmus +

Aktuálne informácie k Programom pre mládež

Iuventa zverejnila prezentácie z informačného seminára k aktuálnym výzvam Programov pre mládež, ktoré bližšie špecifikujú tematické priority výziev a sumarizujú podmienky a technické náležitosti predkladaných projektov. Zároveň zverejnila dokument, v ktorom nájdete odpovede na...

Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci grantového programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania...

SAAIC: Výzva na externé hodnotenie projektov v programe Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

Od 1. januára 2014 sa realizuje nový európsky program v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+. Sektorové podprogramy pre školské vzdelávanie (Comenius), odborné vzdelávanie a prípravu (Leonardo da Vinci), vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus) a...

Vyhlásené termíny pre podávanie žiadostí pre Erasmus+, Kľúčová akcia 2

Vyhlásené termíny pre podávanie žiadostí pre Erasmus+, Kľúčová akcia 2 Erasmus+ 2016 Application Deadlines Announced The European Commission has released the deadlines for the Key Action 2 Erasmus+ 2016 applications: • Strategic partnerships in the field of education, training and youth –...

Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020 03.08.2015 Výzvy nájdete na stránke IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre alebo kliknite na tento odkaz.

Informácia IUVENTY – Program PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky. Cieľom tejto výzvy je...

Erasmus+ 2015 (IUVENTA)

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými...

Erasmus+ 2015 – KA2

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými...

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí...

Iuventa – Erasmus+ 2015

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef