Nórsky a Švajčiarsky finančný mechanizmus

Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce

Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V rámci nej je v celkovej sume 10 878 290  eur podporených  33 projektov, ktoré prispievajú k spoločnému...

Nová dohoda o grantoch EHP a Nórska 204 – 2021 bola podpísaná

V novom finančnom období bude 2,8 mild. € k dispozícii pre 15 členských štátov na zníženie sociálnych a hospodárskych rozdielov a na posilnenie bilaterálnych vzťahov s troma donorskými krajinami  (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Primárne pôjde finančná podpora na inovácie...

V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

Zhodlo sa na tom takmer 150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode. Počas troch dní v niekoľkých diskusných paneloch prezentovalo takmer 50 expertov z rôznych sektorov,...

Úrad vlády organizuje veľkú medzinárodnú konferenciu o cezhraničnej spolupráci

Posilnenie kontaktov medzi susedskými krajinami a ich občanmi, hospodárska spolupráca, rozvoj cestovného ruchu, cezhraničného obchodu, ale taktiež zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov a v neposlednej rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni,...

Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu. Bilaterálny fond je súčasťou Programu, prostredníctvom ktorého sa donorské...

Informačná brožúra Programu CH-SK spolupráce

Na webovej stránke Úradu vlády SR je zverejnená: Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Brožura:    brozura_SFM_2014_SJ

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený

Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom...

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt – Program „SK05 Podpora diverzity v kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva“

Vyhlasovateľ: Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky Zdroj financovania: Finančný mechanizmus EHP Štátny rozpočet SR Kód výzvy: CLT03 Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom o projekt, že predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o projekt do 31.08.2015, 24:00. Ostatné...

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV “Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov”

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch” výzvu na podávanie projektov na podporu rozvoja Huculskej magistrály. Oblasť...

Finančný mechanizmus EHP/Nórsky finančný mechanizmus: OZNÁMENIE O OTVORENÍ OPATRENIA B bilaterálneho fondu na úrovni programu

Platné programové oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21 Cezhraničná...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef