Nórsky a Švajčiarsky finančný mechanizmus

Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu. Bilaterálny fond je súčasťou Programu, prostredníctvom ktorého sa donorské...

Informačná brožúra Programu CH-SK spolupráce

Na webovej stránke Úradu vlády SR je zverejnená: Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Brožura:    brozura_SFM_2014_SJ

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený

Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom...

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt – Program „SK05 Podpora diverzity v kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva“

Vyhlasovateľ: Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky Zdroj financovania: Finančný mechanizmus EHP Štátny rozpočet SR Kód výzvy: CLT03 Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom o projekt, že predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o projekt do 31.08.2015, 24:00. Ostatné...

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV “Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov”

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch” výzvu na podávanie projektov na podporu rozvoja Huculskej magistrály. Oblasť...

Finančný mechanizmus EHP/Nórsky finančný mechanizmus: OZNÁMENIE O OTVORENÍ OPATRENIA B bilaterálneho fondu na úrovni programu

Platné programové oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21 Cezhraničná...

Vyhlásenie výzvy CLT03 (malá grantová schéma) pre program SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt: • Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT03) o Príloha č. 1 – Formulár žiadosti o projekt o...

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

26.06.2015 – Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy – to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej...

Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje v spolupráci s Kanceláriou švajčiarskeho príspevku Medzinárodnú konferenciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“,...

Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“

Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“ Organizátor: Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Termín: 22.06.2015 – 23.06.2015 Cieľová...

« Predošlé dokumenty       Nasledujúce dokumenty »

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef