Nórsky a Švajčiarsky finančný mechanizmus

Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné konferencie týchto programov. Záverečné konferencie týchto programov...

Začína príprava nového obdobia Nórskych fondov

Sekretariát EHP a Nórska vyhlásilo výzvu na výber sprostredkovateľa grantového fond Aktívni občania. Sprostredkovateľ bude zodpovedný za nastavenie a implementáciu fondu na Slovensku v objeme finančných prostriedkov 9 mil. eur v rokoch 2014-2021, smerovaných na občiansku spoločnosť...

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17 SK07 Zelené inovácie...

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

Z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Vás ako prijímateľa prostriedkov v rámci výziev DGBV01, DGV02 a DGV03 týmto chceme osloviť s možnosťou požiadať o zvýšenie projektového...

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom...

Aktivity a projekty programu Domáce a rodovo podmienené násilie pomáhajú zlepšovať situáciu jeho obetí a pripravovať odborníkov, ktorí pomoc poskytujú

Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné a je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien a ich detí. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva Európskej únie takmer štvrtina žien na Slovensku zažila zneužívanie. Slovenská...

Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Slovenska a Ukrajiny aj v 3D

Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých školách prostredníctvom využitia najmodernejších technológií virtuálnej a rozšírenej reality, v ktorej sú  zobrazené kultúrne pamiatky...

Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce

Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V rámci nej je v celkovej sume 10 878 290  eur podporených  33 projektov, ktoré prispievajú k spoločnému...

Nová dohoda o grantoch EHP a Nórska 204 – 2021 bola podpísaná

V novom finančnom období bude 2,8 mild. € k dispozícii pre 15 členských štátov na zníženie sociálnych a hospodárskych rozdielov a na posilnenie bilaterálnych vzťahov s troma donorskými krajinami  (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Primárne pôjde finančná podpora na inovácie...

V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

Zhodlo sa na tom takmer 150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode. Počas troch dní v niekoľkých diskusných paneloch prezentovalo takmer 50 expertov z rôznych sektorov,...

« Predošlé dokumenty      

KONTAKT
adresy, telefóny, mapa

NAPÍŠTE NÁM
vaše otázky a pripomienky

NEWSLETTER
zapíšte sa na odber noviniek

PARTNERI
spolupracujúce organizácie

Integrovaná sieť RRA Europedirect Spišská Nová Ves Projekt Step4All Projekt POWER Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Európska komisia Projekt Migra Projekt Enef